dana-insurance

بیمه دانا

یکی از بیمه های طرف قرار داد مجموعه ما از سال 1397 بیمه دانا بوده و هست تا بتوانیم به افراد بیمه شده توسط این شرکت خدمات دندانپزشکی مناسب به صورت شایان و درخور این عزیزان ارائه دهیم.

دندانپزشکان طرف قرار داد  ما عبارت اند از :

1-دکتر سید مهدی انارکی  ( متخصص درمان ریشه )

2-دکتر میترا میبدی  ( فلوشیپ زیبایی و ترمیم )

جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و ضوابط بیمه گزار محترم میتوانید از لینک زیر اقدام نمایید

فغ

بیمه البرز

یکی از بیمه های طرف قرار داد مجموعه ما از سال 1397 بیمه دانا بوده و هست تا بتوانیم به افراد بیمه شده توسط این شرکت خدمات دندانپزشکی مناسب به صورت شایان و درخور این عزیزان ارائه دهیم.

دندانپزشکان طرف قرار داد  ما عبارت اند از :

1-دکتر سید مهدی انارکی  ( متخصص درمان ریشه )

2-دکتر میترا میبدی  ( فلوشیپ زیبایی و ترمیم )

جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و ضوابط بیمه گزار محترم میتوانید از لینک زیر اقدام نمایید