دکتر امیر رضا مشرقی

ارتودنتیست

متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت

دارای بورد ناسیونال

رتبه اول کنکور در ورودی 89 دندانپزشکی مشهد

فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی مشهد

رتبه 3 آزمون ورود به دوره تخصصی سال 95

فارغ التحصیل رشته ارتودنسی از دانشکده دندانپزشکی مشهد

کسب بورد تخصصی ارتودنسی در سال 98

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی