دکتر میترا میبدی ثانی

دندانپزشک و فلوشیپ دندانپزشکی زیبایی و ترمیم

 

فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی

مشهد در سال 1391

دارای سرتیفیکیت فلوشیپ دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی از دانشگاه

جنوا ایتالیا در سال 1393