دکتر محمد صادق زارع

پریودنتیست

 

متخصص کاشت ایمپلنت و جراحی لثه
دارای بورد ناسیونال

 

فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی عمومی
از دانشکده دندانپزشکی مشهد
 
فارغ التحصیل رشته پریودنتولوژی
از دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد